7–13 maj Kandidatstudenter
Välkomna till kandidaternas vårutställning med 84 examensstudenter!

Utställningen cureras av Anne Klontz som är utställningsansvarig på Konstfack och frilansande curator. I arbetet med vårutställningen har hon utgått från begreppet ”komposition”, vad det innebär och hur det används. Under studenternas tid på skolan pågår deras ständiga arbete med olika typer av kompositioner och nu utgör de själva – tillsammans – den slutgiltiga kompositionen i utbildningen; vårutställningen.

Kandidatstudenter
Grafisk formgivning och illustration

Industridesign

Inredningsarkitektur och möbeldesign

Keramik och glas

Konst

Textil

Ädellab