Sverige, f. 1989
+4635760034
Utställning: 7–13 maj


Veil of nature — Vitrinskåp i alger och björk

Veil of nature är resultatet av en materialutforskande process.

Klimatkrisen är en av de faktorer som har aktiverat mitt examensarbete. Sättet vi ser på och behandlar material måste förändras i grunden. Projektet har drivits framåt genom materialtester och utforskande av vitrinskåpet som möbel. Här berörs frågor om relationer mellan betraktare och objekt, ekologi, resurser och värde.

I projektet skalas materialprover upp till möbelskala och arbetet utgår från frågorna: Vad vill materialet? Och vad är det kapabelt till?

Vårutställning i Vita havet, Foto: Fredrik Sandin Carlson


Detaljbild skåp, Foto: Fredrik Sandin Carlson


Detaljbild skåp, Foto: Fredrik Sandin Carlson


Detaljbild algmaterial, Foto: Fredrik Sandin Carlson