Konstfacks vårutställning 2022

Konstfacks vårutställning
7–13 maj Kandidatstudenter
21–27 maj Master & Bildlärare

Välkommen på vernissage för kandidatstudenter lördagen den 7 maj, master- och lärarstudenter lördag 21 maj. Rektor Maria Lantz och curatorerna inviger kl 14. Utställningarna är öppna varje dag mellan 12 och 19.
När världen präglas av konflikter och våld är konstens alla uttryck en omistlig del av ett motstånd mot auktoritet, krig och förtryck. Konst, design, konsthantverk, bild- och slöjdpedagogik manifesterar yttrandefriheten genom att tillåta fantasi, känslor och idéer gestaltas och skapar dialog.
Ett fotografi från tidigt 1900-tal är utgångspunkten för kandidatstudenternas utställning. På bilden finns en presentation av studenternas verk. De är arrangerade, med lite eftertanke, nära intill varandra på en vägg och på ett bord.
CuratorLab hämtar inspiration från den feministiska författaren Sara Ahmeds Queer Phenomenology och bjuder in till en symbolisk, emotionell och fysisk omorientering som förskjuter skolans arkitektoniska, institutionella och sociala ytor.