CuratorLab:s ord

OMORIENTERING

Master- och lärarstudenternas vårutställning 21–27 maj

Cureras av CuratorLab, en av Konstfacks fristående kurser för yrkesverksamma.

CuratorLab har hämtat inspiration från den feministiska författaren Sara Ahmeds Queer Phenomenology och bjuder in publiken att delta i en symbolisk, emotionell och fysisk omorientering som förskjuter de arkitektoniska, institutionella och sociala ytorna inom skolan och som även flyttar dess huvudentré under en veckas tid. I utställningen finns The Dialogical Space – ett gemensamt rum för samtal, performativitet och utbyte. Frågor kring att hitta nya sätt att (om)orientera oss som utmanar makthierarkierna, ställs med ambitionen att skapa nya tankar och strategier för omsorg. Utställningen ger uttryck för kontinuerliga förhandlingar och ömsesidigt beroende mellan individ, kollektiv och institution, en återkommande utmaning vid curatoriellt arbete.

Medan utställningen pågår har byggnadens huvudentré omorienterats till källaren, byggnadens undersida, och en alternativ enkelriktad rutt leder till The Dialogical Space. Genom att förändra etablerade vägar och förväntningar ges våra kroppar friheten att röra sig och tänka annorlunda. Kan vi hitta nya sätt att (om)orientera oss för att utmana makthierarkierna – oavsett om de är ekonomiska, sociala eller geopolitiska? Kan vi synliggöra hållbara lösningar för det tillstånd av kris och krig som omger oss? Hur positionerar och navigerar vi våra kroppar i en värld som faller samman? Vilka frön kan vi plantera i sprickorna för en eventuell återfödelse? Denna enkelriktade rutt är inte bara avsedd att lyfta fram enskilda studenters arbeten, utan även för att formulera ett utbyte både med varandra, och mellan institutioner, med överlappande ämnen.

Byggnaden där Konstfack ligger i dag var en gång i tiden LM Ericssons telefonfabrik. När skolan flyttade hit år 2004 renoverades byggnaden för att efterlikna en stad med institutioner som kvarter och korridorer som gator, som alla utgår från ett stort ärvt, vitt utrymme – ett utrymme som har använts för utställningar och sammankomster under hela Konstfacks historia och på alla dess olika platser. Genom att omorientera rörelsemönstret under Vårutställningen försöker vi utmana den separation som är inbyggd i skolans arkitektur och samtidigt föra människor samman.

Efter utställningen och publikationen av konstnärskollektivet Brown Island, initierat av Konstfackstudenter, har skolan under de senaste två åren omorienterat sig till att förändra sina tankebanor kring breddat deltagande. Resultatet av vår undersökning är The Dialogical Space, som har skapats specifikt för fortsatta samtal, för workshops och för att ifrågasätta det dominerande formatet med fysiska presentationer som den enda utställningsformen. The Dialogical Space rymmer även en utställning i utställningen om hur människor på Konstfack har träffats och kommit samman, samlat intervjuer, arkivbilder, och historiskt material om skolans centrala plats.

Förändring är flytande, liksom Vårutställningen. En veckas omorientering påverkar inte ett system i grunden och omkullkastar inte heller inneboende hierarkier. Den kan dock så ett frö som med tid och kultivering kan växa till ett starkt och proaktivt redskap för förändring.

Ordet Vårutställning symboliserar en nystart, blomning efter en lång “kultiveringsprocess”, och knyter an till tidens gång. Genom att omorientera och utmana Vårutställningens traditionella utformning har CuratorLab och avgångsstudenterna sått fröna. Nu vi väntar på skörden.

CuratorLab 2021/22-studenter: Chen Shuyu (Malmö/Beijing), Una Mathiesen Gjerde (Oslo), Lovro Japundžić (Zagreb), Lauren Johnson (Stockholm/Elk Glade, Colorado), Matilda Kästel (Stockholm), Lina Louisa Krämer (Berlin), Martin Ku (Berlin), Reyhaneh Mirjahani (Göteborg/Tehran), Res (Stockholm/Brooklyn), Eleni Riga (Aten), Marta Świetlik (Warszawa), Krisztián Gábor Török (Budapest), under ledning av programansvarig Joanna Warsza (Berlin) och utställningsansvarig Anne Klontz (Stockholm) och med hjälp av curatorsassistent Vasco Forconi (Rom/Stockholm).