21–27 maj Master- & lärarstudenter
Välkommen till master- och lärarutbildningens vårutställning med 104 avgångsstudenter!

Curerad av CuratorLab, en av Konstfacks fristående kurser för yrkesverksamma.

Med inspiration av den feministiska författaren Sara Ahmeds Queer fenomenologi, bjuder vi in publiken till en nyorientering av skolans arkitektoniska, institutionella och sociala lokaler. Entrén till Konstfack flyttas under en vecka och i dess centrum skapas ett “Dialogiskt rum” för samtal, performativitet och utbyte. Utställningen ger uttryck för en kontinuerlig förhandling mellan individen, kollektivet och institutionen. Vi har även beställt en text av Marta Edling, professor i konstvetenskap, om Konstfacks plats i den svenska skolekologin, samt en text av curator Lisa Rosendahl som behandlar examensutställningar.

Läs hela texten

Den här texten handlar om olika svenska konstskolors DNA och inkluderar diskurs om skolreformer och tidigare hierarkier som fortfarande slumrar i institutionernas strukturer, samt föreställningar om vilka vi är och var vi befinner oss just nu.

Läs hela texten
I den här texten tittar curator Lisa Rosendahl på examensutställningens historia och ställer sig frågan varför den ibland känns så gammalmodig och hur socialt engagerade konstpraktiker kan hitta sin plats bortom slutliga, individuella presentationer.

Läs hela texten
CuratorLab
Årets master- och bildlärarutställning är curerad av CuratorLab, en av Konstfacks fristående kurser för yrkesverksamma.

CuratorLab 2021/22-studenterna är: Chen Shuyu (Malmö), Una Mathiesen Gjerde (Oslo), Lovro Japundžić (Zagreb), Lauren Johnson (Stockholm/Elk Glade, Colorado), Matilda Kästel (Stockholm), Lina Louisa Krämer (Mainz/Berlin), Martin Ku (Berlin), Reyhaneh Mirjahani (Gothenburg/Tehran), Res (Stockholm/Brooklyn), Eleni Riga (Athens), Marta Świetlik (Warsaw), Krisztián Gábor Török (Budapest), under ledning av kursansvarig Joanna Warsza (Berlin) och utställningsansvarig Anne Klontz (Stockholm) med hjälp av curator-assistent Vasco Forconi (Rom/Stockholm).

Foto: Bitte Andersson
Vita havet
Det dialogiska rummet
Det dialogiska rummet finns i centrum av utställningen och utgör en gemensam plats för fortlöpande samtal, performativitet och utbyte. Frågor om att hitta nya sätt att (om)orientera oss som utmanar makthierarkierna ställs med ambitionen att skapa tankar och strategier för omsorg. I rummet finns möbler från samtliga fem utställande institutioner, en studentbokhandel och en utställning inom utställningen om Konstfacks rum och känslor. I avsnittet Event hittar du detaljer om programmet. Foto: Gustav Karlsson Frost
Behind the Blue Curtain. En utställning i en utställning om rum och känslor.

I det ständiga flödet av före och efter, att studera, undervisa eller ta examen, finns det en sak som studenter och personal på Konstfack har gemensamt: skolan och dess arv, dess historia och dess blinda fläckar. Utställningen är ett kontextuellt svar på detta. Den ger nuet energi och problematiserar relationerna mellan rum, känslor och arkiv.

Läs hela texten