Bildlärare

21–27 maj Master & Bildlärare


Om Bildlärare

I tider då konstutbildning inte längre betraktas som en central och oersättlig del av barn och unga vuxnas utbildning i Sverige, anser vi att det är ännu mer angeläget att dela den mångfald av praktiker som studenterna från Institutionen för bild- och slöjdpedagogik har utvecklat under sina fem år på Konstfack. Bildlärare är grundpelarna i en högre konstutbildning och under åren har Institutionen för bild- och slöjdpedagogik lämnat ovärderliga bidrag till ett djupt och hållbart engagemang inom konsten över hela Sverige, och nått dess mest avlägsna hörn.

De trettio studenter som presenteras här i dag står inför den komplexa uppgiften att formalisera teoretisk akademisk forskning samtidigt som de utvecklar, integrerar och presenterar sin egen konstnärliga praktik. Hur kan fem års pedagogisk och teoretisk forskning översättas, offentliggöras och synliggöras utanför klassrummet? Vilken form tar studien?

Utöver den fysiska delen omfattar årets Vårutställning även den dialogiska ytan. Det är en möjlighet för studenterna att tänka på andra aspekter av sitt arbete än det fysiska och möjliggör performativt, kollektivt och deltagande engagemang. Många av studenterna på Institutionen för bild- och slöjdpedagogik har gjort det till sin uppgift att tänka i nya banor kring hur processer kan delas med den breda allmänheten och har uteslutande skapat verk för den dialogiska ytan. Andra har valt att stanna kvar i en konstnärlig presentation och har resolut arbetat med att formge korsningen mellan fysiskt uttryck och förkroppsligad/teoretisk pedagogik.

Låt oss tillsammans engagera oss i och fira de studenter som snart tar ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Res och Krisztián Gábor Török, CuratorLab 

Om Bildlärare

I tider då konstutbildning inte längre betraktas som en central och oersättlig del av barn och unga vuxnas utbildning i Sverige, anser vi att det är ännu mer angeläget att dela den mångfald av praktiker som studenterna från Institutionen för bild- och slöjdpedagogik har utvecklat under sina fem år på Konstfack. Bildlärare är grundpelarna i en högre konstutbildning och under åren har Institutionen för bild- och slöjdpedagogik lämnat ovärderliga bidrag till ett djupt och hållbart engagemang inom konsten över hela Sverige, och nått dess mest avlägsna hörn.

De trettio studenter som presenteras här i dag står inför den komplexa uppgiften att formalisera teoretisk akademisk forskning samtidigt som de utvecklar, integrerar och presenterar sin egen konstnärliga praktik. Hur kan fem års pedagogisk och teoretisk forskning översättas, offentliggöras och synliggöras utanför klassrummet? Vilken form tar studien?

Utöver den fysiska delen omfattar årets Vårutställning även den dialogiska ytan. Det är en möjlighet för studenterna att tänka på andra aspekter av sitt arbete än det fysiska och möjliggör performativt, kollektivt och deltagande engagemang. Många av studenterna på Institutionen för bild- och slöjdpedagogik har gjort det till sin uppgift att tänka i nya banor kring hur processer kan delas med den breda allmänheten och har uteslutande skapat verk för den dialogiska ytan. Andra har valt att stanna kvar i en konstnärlig presentation och har resolut arbetat med att formge korsningen mellan fysiskt uttryck och förkroppsligad/teoretisk pedagogik.

Låt oss tillsammans engagera oss i och fira de studenter som snart tar ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Res och Krisztián Gábor Török, CuratorLab