21–27 maj Master- & lärarstudenter

Felix Jönsson

Sverige, f. 1995
+46 0738074267
Utställning: 21-27 maj


Ett recept för lärande

Mitt examensarbete är ett samarbete mellan mig och Villiam Törngren Gonzalez från kandidatprogrammet Konst. Vårt gemensamma projekt innefattar en tredagars gemensam skapandeprocess med utgångspunkt i material och samspel mellan varandra. Skapandet baserades på våra egna erfarenheter och intressen. Det gemensamma projektet resulterade i separata objekt samt dokumentation av processen.

Projektet innefattade ett fokus på hur olika material kunde fungera som en slags aktivering för skapande, samt hur olika material kan samspela och skapa mening i ett projekts görande.

Jag hoppas att inblicken i processen tillsammans med läsning av min uppsats kan väcka längtan, nyfikenhet, inspiration eller öppna upp för samtal och dialog kring hur en process kan se ut och vara, samt vad det skulle kunna innebära för individen i olika lärandesammanhang.
Participants in the study working in wood.