21–27 maj Master- & lärarstudenter

Max Green Ekelin

Sverige, f. 1987
+46 73 771 36 22
Utställning: 21-27 maj


Estetiska lärprocesser bortom antropocen

I mitt examensarbete har jag undersökt hur ungdomars röster, när det kommer till klimatkrisen och miljöfrågor, kan manifesteras och stärkas genom estetiska lärandeprocesser som ett medel för att undersöka och lära. Genom workshops med en grupp gymnasieungdomar diskuterade, planerade, skapade och utforskade vi tillsammans de frågor och estetiska förhållningssätt som var mest brännande och relevanta för dem.

Min roll som konstnär i detta projekt har inte varit att skapa ett konkret konstverk, utan snarare att organisera det pedagogiska rummet där utforskandet sker och vara en pedagog/lärare/mentor för de medverkande eleverna, och hjälpa dem att utveckla och förverkliga sina idéer och tankar. Fokus har inte varit på vad som produceras eller skapas, utan snarare på vad som sker inom och emellan oss.
Stickfight, double exposure made of photos from the workshops


Balance on fallen tree, double exposure made of photos from the workshops


Exhibition oversight


Exhibition detail


Exhibition text detail, excerpt from essay.