21–27 maj Master- & lärarstudenter

Malin Sannel

Sverige, f. 1998
Utställning: 21-27 maj


Ungdomars visuella bearbetning av miljöfrågor

Vi står i dag inför flertalet olika miljöproblem, som ofta är sammanflätade med varandra: global uppvärmning, en omfattande förlust av biologisk mångfald, extremväder, övergödning, hälsofarlig luft i städer, miljögifter i maten, stigande havsnivåer, skogsskövling med mera.

I en värld full av problem och med ständiga budskap om en mörk samtid och framtid och där mycket av ansvaret dessutom tenderar att läggas på individen och dennes levnadsvanor, är det lätt att bli överväldigad. Många unga lider av klimatångest som kan utgöras av flera olika känslor, som ilska, sorg, rädsla, skuld, oro, uppgivenhet och desperation.

I mina föregående projekt här på Konstfack har jag genom konstnärliga processer bearbetat teman och mina egna känslor i relation till olika miljöfrågor. Det här ledde sedan vidare till detta examensarbete där jag inom en bildpedagogisk kontext har undersökt vad som kan ske när en grupp elever får göra detsamma. Vad kan hända i mötet mellan estetiskt skapande och miljöfrågor?

Verk skapade av gymnasieeleverna som deltog i projektet


Verk skapade av gymnasieeleverna som deltog i projektet


Verk skapade av gymnasieeleverna som deltog i projektet


Verk skapade av gymnasieeleverna som deltog i projektet