21–27 maj Master- & lärarstudenter

Imre Szilard Gango

Sverige, f. 1976
0760895770
Utställning: 21-27 maj


I DISTANSUTBILDNINGENS SPÅR

Min studie granskar olika impulser och tankar om ämnet bild på gymnasiet som sker på distans.

”Det här examensarbetet handlar med andra ord även om – och synliggör – att det finns svårigheter med att följa, kunna förstå och bedöma elevernas arbete rättvist vid distansundervisning, och förhoppningsvis kommer detta i förlängningen att hjälpa bildlärarna som arbetar på distans”*.

Gestaltningen passar harmoniskt in i uppsatsen. Fokuset ligger på distans, utbildning och bedömning som tillfälligt standardiserades som distansutbildning under coronapandemin. En ljudinstallation som kan lyssnas på via hörlurar finns tillgänglig för att koppla samman ämnet för uppsatsen och fotografierna.

Hittills har jag bara arbetat med högupplösta bilder. Mitt motto är att ju större desto bättre. Men efter att distansutbildning trängt in i våra liv från ingenstans tänkte jag att jag skulle svara på utmaningen med en utmaning.

* I distansutbildningens spår av Szilard Gango