21–27 maj Master- & lärarstudenter

Elin Alm Rosenblad

Sverige, f. 1995
Utställning: 21-27 maj


Hur tillgänglig är konsten egentligen?

Tidigare forskning har visat att för att förstå konst behövs ofta en viss pedagogisk erfarenhet. Fokus för detta examensarbete har varit att undersöka och analysera hur en lättillgänglig konstpedagogik för alla ska praktiseras, även de som inte tidigare har kommit i kontakt med en konstnärlig diskurs. Arbetet är en interaktiv ljudguide som ger tittaren möjlighet att engagera sig i Konstfacks vårutställning 2022 utan att behöva oroa sig för att känna sig utestängd genom sin konstförståelse. Syftet med detta projekt är att göra konsten mer tillgänglig, vilket skulle kunna förbättra utställningsupplevelsen genom att göra den mer engagerande och rolig.