21–27 maj Master- & lärarstudenter

Ellen Kugelberg

Sverige, f. 1978
+460739131496
Utställning: 21-27 maj


Kan halsbanden göra sig av sig själv?

Stop motion är en animationsteknik som går att variera väldigt mycket och som kan innehålla alla de olika moment som ingår i grundskolans läroplan för bildämnet. Jag vill undersöka om arbete med stop motion kan fungera som ett inkluderande och metaforiskt rum där hela bildundervisningen får plats.

I mitt examensarbete utgår jag från elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är en elevgrupp som ofta har svårigheter i skolan och som behöver särskilda anpassningar, vilket ofta inte hjälper tillräckligt, i bland annat bildämnet. Med ett inkluderande rum menar jag en plats för undervisning där anpassningar redan finns inbyggda. Att variationer i undervisningen går att göra utifrån alla elevers olika styrkor, intressen och utvecklingsbehov, och att man då inte behöver lägga problemet med att något inte fungerar på en enskild elev.

Om man kan hitta sätt i undervisningen där variation och flexibilitet är möjlig utan att det blir extra arbete för läraren, och dessutom att alla kunskapskrav får plats, så gynnar det inte bara elever med svårigheter, utan även alla andra elever.

Min uppsats kommer att publiceras på Research catalogue efter examination: www.researchcatalogue.net