21–27 maj Master- & lärarstudenter

Karina Kuanova

Sverige, f. 1991
0762930413
Utställning: 21-27 maj


Truth Claim Studios

Denna installation är ett examensarbete som utgår från våra tre självständiga projekt.

Tematiken för våra examensarbeten tar avstamp i rörlig bild, media- och filmkunnighet. När vi relaterar till världen genom film så kan vi undersöka konstruktion av identiteter, världsbilder och vilken verklighet som antas vara sanning.

Vårt projekt erbjuder en att utforska och interagera med filmskapande praktiker.