21–27 maj Master- & lärarstudenter

Johanna Widlund

Sverige, f. 1992
Utställning: 21-27 maj


Cliffhangers — En känsla av förundran och motivation i klassrummet

Mitt examensarbete handlar om att applicera narrativ teori i medieklassrummet. Kan en lärare lyckas skapa känslor av förundran och nyfikenhet i klassrummet genom att använda sig av klassiska berättarstrukturer?

Fängslande berättelser har använts genom hela historien, och i dag omges vi av ett medieklimat med ändlös tillgång på underhållning. Underhållning som får oss att känna, fantisera, bli inspirerade och glömma tid och rum. Tänk om vi kunde använda den känslan av förundran och motivation i klassrummet!

Den här studien fokuserar på användande av cliffhangers som ett undervisningsmoment. Studien utgår från medialärares perspektiv på begreppet cliffhanger och användandet av narrativa tekniker i deras klassrum.