21–27 maj Master- & lärarstudenter

Alexander Lövgren

Sverige, f. 1996
Utställning: 21-27 maj


Subversiva Kartor: Kartläggning av det lågupplösta

Mitt examensarbete är centrerat kring att utforska kartor och deras potential som subversiva och pedagogiska verktyg.

Genom en tvådelad workshop bjuder jag in deltagare till att bli kartläggare. I workshopens första del instrueras deltagarna att utforska ett avgränsat landskap genom direkt sinnliga upplevelser och dokumentera landmärken. Landmärkena kan vara vilken punkt som helst i landskapet som deltagarna tycker är intressant. I den andra delen ombeds deltagarna att kartlägga platsen genom landmärkena de dokumenterade.

Den konstnärliga delen av min forskning är centrerad kring att tolka dessa nya kartor som framträder. Därefter skapar jag en icke-linjär kartläggning av landskapet och erfarenheterna som sammankopplade punkter i ett nätverk av multiplicitet.
Keep a distance