21–27 maj Master- & lärarstudenter

Emma Eklöf Sandell

Sverige, f. 1998
+46763382193
Utställning: 21-27 maj


Känslor men inga ord

Barn kan ha svårt att förstå vilka känslor de känner i stunden och hur de ska sätta ord på dem. Alla barn reagerar olika på olika situationer och hur de ska uttrycka detta, att veta vilka känslor som får ta plats och när de ska ta plats, kan ibland vara svårt att förstå.

Hur kommunicerar vi med barn när det gäller känslor som kan vara svåra att sätta ord på?

Under våren har jag arbetat med en studie om hur vi kan uttrycka känslor med hjälp av bilder i skolmiljö tillsammans med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Med hjälp av intervjuer tillsammans med specialpedagoger och bildlärare så har det resulterat i ett utdrag från en barnbok där bilder används för att uttrycka känslor för olika situationer. Det är en interaktiv barnbok som är tänkt att läsas tillsammans med barnet för att väcka nyfikenhet kring hur man kan förstå sig på känslor när orden inte räcker till.