21–27 maj Master- & lärarstudenter

Jacqueline Örneholm

Sverige, f. 1998
Utställning: 21-27 maj


Hur lärplattformar och appar uppmuntrar till lärande

Mitt examensarbete handlar om lärplattformar och appar som används i skolan. Under mina praktiker har jag märkt frustration hos eleverna när de har använt sig av olika digitala hjälpmedel, där vissa fungerat bättre än andra.

I projektet undersöker jag hur man skapar en app som uppmuntrar till lärande. Undersökningen består av tidigare forskning om digitala miljöer och plattformar, enkäter och samtal med fokusgrupper. Som gestaltningsarbete gör jag ett koncept av en app med hjälp av gymnasieelevers åsikter och feedback. Konceptet av appen kommer ha funktioner och ett utseende som är relevant för eleverna och som är lätt att navigera genom.

Appen kommer sedan göras möjlig att ta del av genom en QR-kod.