21–27 maj Master- & lärarstudenter

Anna Åstrand

Sverige, f. 1989
Utställning: 21-27 maj


Synligt osynligt

Ju mer vi gör, desto mer lär vi oss. Ju mer vi lär oss, desto mer gör vi. Jag kanske inte alltid lyckas, men bara jag vågar, så går jag aldrig vidare tomhänt.

I mitt examensarbete har jag undersökt vad som händer när ett vanligt förekommande material inom bildämnet får aktivt delta i samtal om idéproduktion med bildpedagoger och mig själv.

Vad händer med våra föreställningar och tankar om detta moment i en konstnärlig process, när alla får vara med och dela med sig i samtalet om hur idéproduktion är och skulle kunna vara?