21–27 maj Master- & lärarstudenter

Emma Jansson

Sverige, f. 1995
0703180230
Utställning: 21-27 maj


Akustikens påverkan

Runt om i Sverige finns tusentals klassrum och majoriteten av dessa anpassar sig efter ämnet och vad som sker där praktiskt. Enligt min erfarenhet (både under och innan jag gick på Konstfack) när jag tittade på klassrum där konstlektioner äger rum, fann jag att området tenderar att expandera. Under dessa aktiviteter skiljer sig ljudet och akustiken åt från övriga utrymmen inom skolan. Skolan är en plats där vi bygger våra framtida generationer. Men skolbyggnaden är också en plats där unga ska känna sig trygga, där de kan växa som individer och få ett rum för utforskande. Inom skolan är det viktigt att vuxna tillhandahåller material, möjligheter och utrymme för att väcka och utveckla elevernas nyfikenhet. Hur är akustiken i olika konstklassrum och hur påverkar den elevernas välbefinnande?