21–27 maj Master- & lärarstudenter

Elsa Berthling

Sverige, f. 1998
+46 76 808 18 32
Utställning: 21-27 maj


Bildämnet och dess oviktighet

Under mina år på Konstfack har jag fått många viktiga lärdomar som jag kommer att ta med mig ut i den verkliga världen (nej, konstfack är inte verkligt, ta mitt ord för det!). Medan jag själv nu vet hur viktigt det är att få chansen att lära sig visuell läskunnighet och det språk som låter oss uttrycka oss utan ord, så vet inte alla om det — rentav ganska få vet om det.

Jag upplever att skolan lägger mindre och mindre tyngd vid våra kreativa ämnens viktighet och jag har i mitt examensarbete utforskat en lösning på detta. Genom att ta reda på vad entreprenörskap är och hur det kan kombineras med bildämnet, hoppas jag på att berätta om varför vi behöver fler och inte färre timmar i bildsalen.