21–27 maj Master- & lärarstudenter

Emilie Aperia

Sverige, f. 1981
+46 70- 757 05 76
Utställning: 21-27 maj


Bakgrundsmusik, en skapandeprocess och att stå i dialog

Något jag uppfattat som ganska vanligt förekommande är att bildlärare spelar musik i klassrummet när eleverna skapar på lektionen. Jag har i min forskning undersökt med vilken variation elever (i en nionde klass) upplever att bakgrundsmusik i klassrummet inverkar på studieron och skapandeprocessen i bildsalen. Vad gör detta för hens möjlighet att ”stå i dialog” med exempelvis materialet en har för händerna och de val en gör för att leda processen framåt, verktyg en arbetar med och kanske även en dialog med andra i rummet. Att få möjlighet till att stå i dialog är viktigt då det kan främja subjektets möjlighet att växa på ett demokratiskt sätt i bildsalen.

Workshopen är därmed ett sätt att bjuda in besökaren till en kortare skapandeprocess och att samtidigt lyssna på musikgenres som en annan än en själv valt. Ett sätt att bjuda in till skapande, ett möte med material och en dialog, också med musiken och hur den upplevs i relation till detta.
Music and Making