21–27 maj Master- & lärarstudenter

Hanna Forslund

Sverige, f. 1983
Utställning: 21-27 maj


Att tämja räven

I arbetet med att göra en studie om elevers delaktighet i bildundervisning och i skrivandet av min uppsats fick jag syn på min egen delaktighet, som student, i relation till det. Genom en dagbok har jag gått i dialog med min process. Den är ett motsånd mot en känsla av bristande delaktighet och maktlöshet inför det akademiska skrivandet och alla dess regler. Jag har plockat ut ett stycke ur den som gestaltas som ett manifest. Det belyser min studie ur flera perspektiv vilka är min tolkning av elevernas delaktighet, min delaktighet som student och i perspektivet av att själv vara pedagog kopplat till ”tämjandet.”