21–27 maj Master- & lärarstudenter

Atorina Adam

Sverige, f. 1988
0763476679
Utställning: 21-27 maj


Mellanförskap rätt eller fel

Mitt examensarbete handlar om ett mellanförskap och om att dela upplevelsen av att komma från en mångkulturell familj.
Oavsett vilka vi är, eller var vi kommer ifrån, kan vi alla uppleva en viss grad av ambivalens i vår identitet. Den här föreställningen demonstrerar komplexiteten i dialogen mellan de olika världar som möts inuti en person, särskilt i ett hem med flera kulturer. Den består av ett interaktivt performancebaserat konstverk där ett kollektiv av människor som upplever ett mellanförskap ställer frågor för att katalysera ett rum för ämnets diskurs. Detta arbete bygger på min tes som handlar om hur ett mellanförskap påverkar människors estetik i förhållande till skolans estetik och konstscenen i stort.