21–27 maj Master- & lärarstudenter

Jason Norda

Sverige, f. 1986
Utställning: 21-27 maj


Skola är på allvar. Men det ska också vara kul. Men också allvar

Vad är det att vara i en process? Hur länge vågar jag stanna i en process?
Vad är att utforska ett ovetande?

Tillsammans med gymnasieelever undersöker jag hur lärande i skolan kan se ut: Vad kan vi tillsammans lära oss; vad vill vi lära oss; hur? Och varför?

Hur kan vi synliggöra kunskap? Och hur kan vi bedöma det?

Vi utforskar blivande, vetande, tillit och risk.

Vi aktualiserar de virtuella läroprocesser som sker.