21–27 maj Master- & lärarstudenter

Kathrine Plars

Danmark, f. 1990
+46708934396
Utställning: 21-27 maj


I havet mellan konstnärskap och pedagogik

Hur talar pedagoger om konstnärskap i relation till deras yrke? Vem är egentligen konstpedagogen och hur inspirerar den ena professionen den andra? Mitt examensarbetes huvudfokus har varit att undersöka om det går att minska avståndet mellan konstnären och pedagogen. För att närma mig detta har jag intervjuat ett antal pedagoger och tagit del av deras berättelser med syfte att förstå hur det är att stå med ena foten i konstnärskapet och med den andra i pedagogikens värld.