Master

21–27 maj Master- & lärarstudenter
 
CRAFT! Keramik och glas

CRAFT! Textil

CRAFT! Ädellab

Individuell studieplan i design

Konst

Rumslig gestaltning

Visuell kommunikation