Storbritannien, f. 1987
+44 7891 422 488
Utställning: 21-27 maj


The Mythic Sense of Self

I mitt arbete fokuserar jag på teman som myt, övergång och narrativ i jagupplevelsen. Genom att undersöka personlig mytologi har jag utforskat sätt att representera symboliken i det inre mentala landskapet. Efter att ha kombinerat dessa idéer i mina materialmetoder, har jag fördjupat min uppfattning om vad ett material är.
Målet med mitt examensarbete är att skapa mer meningsfullhet, sammanhang och gemenskap, genom att dela det metaforiska rummet med andra.
De folkloristiska aspekterna av mitt arbete är ett sätt att representera trådarna som binder oss samman i det som gör oss mänskliga, koppla oss till våra förfäders historia. Detta är en plats för fantasin, en där betraktaren kan manifestera eller projicera sig själv i verket för att skapa sin egen berättelse.
Birch Host


Mind and manifestation


Little Devil


Talisman


Warrior