21–27 maj Master- & lärarstudenter

Josse Thuresson

Sverige, f. 1992
+46723106263
Utställning: 21-27 maj


Back to Back

Back to Back, 2022
Flerkanalig filminstallation med stereoljud
64 min

På svenska institutioner så som de Tornedalska arbetsstugorna samt skolorna för döva och hörselskadade, har meänkieli och svenskt teckenspråk varit förbjudna under merparten av 1900-talet. I denna flerkanaliga filminstallation sätter konstnärerna sina modersmål i centrum, rygg i rygg med hjälp av poeterna Jamila och Amina Ouahid och den tornedalska aktivisten Fanny Eriksson.

Karin Keisu (f.1995, Tornedalen) och Josse Thuresson (f.1992, Stockholm) har jobbat som en konstnärlig duo sedan 2018. De arbetar med film, performance, text, new media och kuratering som adresserar språkpolitik, queer tid och styrkan i att vara på marginalerna. De är utbildade på Konstfack University of Arts, Crafts and Design, Kunsthøgskolen i Oslo och Academy of Fine Arts Vienna.