21–27 maj Master- & lärarstudenter

JP Wallner

Sverige, f. 1988
+46704676897
Utställning: 21-27 maj


Procession / automata ordines

Hörsägen; herravälde—tornar upp över oss.
Deras graal; ascension via ifrån skyn fästa ankare.
ek & tallträ, linne, en mängd olika rep