Sverige, f. 1992
+46702279951
Utställning: 21-27 maj


INBÄRGA

I mitt examensarbete INBÄRGA har jag utforskat hölador, en byggnad som har förlorat sitt ursprungliga syfte i skiftet från småskaligt till storskaligt jordbruk. Längs fälten i norra Sverige står i dag många lador och förfaller. Samtidigt utgör ladorna en viktig del av det kulturella landskapet. De vittnar om tidsskikt i historien och härbärgerar många olika berättelser och narrativ.

INBÄRGA är ett projekt som drivs av materialstudier i samklang med ladans samlade berättelser. Jag har utforskat hur jag kan bemöta ladan utifrån historiska referenser och insikter, samt från ett perspektiv av omsorg. Omsorg för resurserna och energin, för kunskapen och för berättelserna. Genom att nysta i ladans inneboende betydelser och ekologiska sammanflätningar, söker detta projekt att introducera alternativa förhållningssätt till de saker, material och landskap som människan är en del av. Projektet står med en fot i historien, i samtiden och i rörelse mot framtiden.