21–27 maj Master & Bildlärare
Master

Individuell studieplan i designOm Individuell studieplan i design

I år utgör examensprojekten av studenterna på masterprogrammet Individuell studieplan i design ett obrutet flöde genom fyra rum och korridoren, som den andra stationen att besöka på bottenvåningen. Det är en sammanförande gest som genom sin design bjuder in till en gemensam grund att stå på och tänka kring två huvudfrågor. Hur tar vi hand om varandra, inklusive det mer än mänskliga subjektet, i dagens samexistens? Och hur kan vi röra oss mot en framtid som vi delar med naturen samtidigt som vi strävar efter ett mer hållbart fotavtryck?

Besökarna välkomnas av en stol formgiven för det icke-mänskliga och som ställer en fråga kring maktförhållanden och bjuder in besökaren att försöka utföra den omöjliga handlingen att ”ta plats” bredvid andra. Vandringsleden genom utställningen är utformad både för att lyfta fram varje designers insikt och flit, samt för att skapa möjlighet till dialog och utbyte med varandra. Besökarna får ta del av individuella designprojekt som sträcker sig från kreativa lösningar mot miljöföroreningar i urban skala, till design i mänsklig skala som hjälp till äldre eller månar om fotgängare. Genom att designa en stol för hemmet som är bekväm att sitta på under en hel arbetsdag, tillverka lampor som fungerar bra med alternativa kopplingar och upphittat material, eller genom att utforska något så litet som tvättbara inlägg till svettiga armhålor, omprövar dessa nya designers människans vardagsbeteende i design, produktion och konsumtion för långsiktiga problem. De tvekar inte att agera djärvt genom att skapa egna manifest, förstå designens roll i motsats till status quo, sudda ut gränserna mellan teori och praktik och konst och design genom att utforska designens kognitiva och affektiva potential. Spekulativa objekt, som möbler med hållbar ornamenteringsdesign eller inbäddad storytelling om sociala konstruktioner, skapade för att desorientera oss och göra det möjligt att omorientera sig i dagens ständigt föränderliga värld.

Missa inte att det finns två platsspecifika projekt i källaren, som prolog till årets vårutställning. Tillsammans med verk från andra konstområden talar dessa kollektiva röster gemensamt för det alternativa, det försummade och det bortglömda.

Chen Shuyu och Marta Świetlik, CuratorLab

Om Individuell studieplan i design

I år utgör examensprojekten av studenterna på masterprogrammet Individuell studieplan i design ett obrutet flöde genom fyra rum och korridoren, som den andra stationen att besöka på bottenvåningen. Det är en sammanförande gest som genom sin design bjuder in till en gemensam grund att stå på och tänka kring två huvudfrågor. Hur tar vi hand om varandra, inklusive det mer än mänskliga subjektet, i dagens samexistens? Och hur kan vi röra oss mot en framtid som vi delar med naturen samtidigt som vi strävar efter ett mer hållbart fotavtryck?

Besökarna välkomnas av en stol formgiven för det icke-mänskliga och som ställer en fråga kring maktförhållanden och bjuder in besökaren att försöka utföra den omöjliga handlingen att ”ta plats” bredvid andra. Vandringsleden genom utställningen är utformad både för att lyfta fram varje designers insikt och flit, samt för att skapa möjlighet till dialog och utbyte med varandra. Besökarna får ta del av individuella designprojekt som sträcker sig från kreativa lösningar mot miljöföroreningar i urban skala, till design i mänsklig skala som hjälp till äldre eller månar om fotgängare. Genom att designa en stol för hemmet som är bekväm att sitta på under en hel arbetsdag, tillverka lampor som fungerar bra med alternativa kopplingar och upphittat material, eller genom att utforska något så litet som tvättbara inlägg till svettiga armhålor, omprövar dessa nya designers människans vardagsbeteende i design, produktion och konsumtion för långsiktiga problem. De tvekar inte att agera djärvt genom att skapa egna manifest, förstå designens roll i motsats till status quo, sudda ut gränserna mellan teori och praktik och konst och design genom att utforska designens kognitiva och affektiva potential. Spekulativa objekt, som möbler med hållbar ornamenteringsdesign eller inbäddad storytelling om sociala konstruktioner, skapade för att desorientera oss och göra det möjligt att omorientera sig i dagens ständigt föränderliga värld.

Missa inte att det finns två platsspecifika projekt i källaren, som prolog till årets vårutställning. Tillsammans med verk från andra konstområden talar dessa kollektiva röster gemensamt för det alternativa, det försummade och det bortglömda.

Chen Shuyu och Marta Świetlik, CuratorLab