Sverige, f. 1976
+46739378933
Utställning: 21-27 maj


Formgivning och förruttnelse

Mitt examensarbete handlar om att återställa antropisk degenerering i boreala skogar, och att arbeta med saprotofer och ektomykorrhizasvampar, samtidigt som jag arbetar på ett platsspecifikt sätt. Många av de nuvarande metoderna som används för att öka den biologiska mångfalden inom skogen är baserade på tekniker som också används för att hugga ner träd. Hur kan formgivning riktad till icke-mänskliga arter ges former som också lämpar sig för människor?

Vår relation till skogen förändras och i dag förstår fler skillnaden mellan skog och trädplantage. För mitt examensarbete ville jag arbeta nära min valda plats och dess mer-än-mänskliga invånare, se på deras behov och undersöka hur min närvaro kan balanseras för att vara mindre problematisk.

Mitt arbete är att formge förruttnelse och öka förekomsten av ektomykorrhizasvampar.
Det är ett sätt att placera mig närmare skogen och att arbeta i riktning mot en högre nivå av samhörighet. Jag har formgivit föremål för att väcka nyfikenhet och för att representera platsen där jag har arbetat.