Sverige, f. 1992
+46 735048480
Utställning: 21-27 maj


Närmare rollatorn

Förbättra seniorers rörlighet i stadsmiljön

Rollatorn är i dag ett väl använt och för vissa ett nödvändigt hjälpmedel. Med hjälp av en rollator kan en person uppleva en större känsla av självständighet, frihet och ett ökat socialt liv. Människor lever längre liv. Mer än någonsin finns det därför en relevans för nya och förbättrade produkter baserade på människors behov.

I stället för att förvänta sig att användarna ska anpassa sina beteenden efter vad som finns tillgängligt, kräver min designprocess att jag fattar designbeslut baserade på hur människor kan, behöver och vill använda produkten. I mitt examensarbete utforskar jag användarnas behov, önskemål och förmågor, genom att implementera ett människocentrerat tillvägagångssätt för att skapa en användarvänlig rollator som baseras på funktioner utifrån behov.
Rendering, the walker, including folded visualisation


Rendering, walker in side view


Rendering, closeup of honeycomb tyres, reducing vibrations


Users walking outside with the walker