Sverige, f. 1990
Utställning: 21-27 maj


Kontorsstol för hemmet | Utforskar egenskaperna hos faner och dess outforskade möjligheter

Genom grundläggande materialresearch fokuserar mitt examensarbete på nya möjligheter för materialet faner. Nya tekniska verktyg möjliggör för mer komplexa former, öppnar nya dörrar för formgivningen i materialet och ökar konkurrenskraften gentemot mer konventionella materialval, som plast och metallkomponenter.

Projektet utforskar hur fanerens och träets egenskaper kan ersätta de traditionella materialvalen (metall och plast) och dess egenskaper genom att nyttja träets flexibilitet och formbarhet. Ambitionen med detta projekt är att påvisa fanerens möjligheter utifrån funktion, ergonomi och form.

Målet har varit att designa och konstruera en fullskalig fungerande kontorsstol, där den primära målgruppen är användare i hemmamiljö, med lösningar som urskiljer sig från dagens alternativ på marknaden.