Sverige, f. 1993
+46768073181
Utställning: 21-27 maj


Bagatellen med / Omtanke / och / Auktoritet /

Allt började med att min pappa visade mig en träbehandlingsteknik som jag tidigare inte kände till. Det gjorde mig nyfiken och jag ville lära mig mer. Jag visste ingenting om denna enkla men vackra teknik. Inte min pappa heller.

Genom att använda praktisk modellering och praktiskt tänkande har jag undersökt den teoretiska kärnan i mitt examensarbete; vilka effekter har olika förhållanden mellan omtanke och auktoritet för formgivares och arkitekters tillämpningar i sina projekt? Hur ska de, och jag, balansera dessa två aspekter i vårt utövande?

Genom att omvandla denna enkla hantverksteknik till halvindustriell produktion utmanade jag mig själv att testa olika förhållanden. Denna övning visade sig vara en värdefull provbädd för att kartlägga hur olika ratios och olika prioriteringar genererar olika slutresultat.

Ytmaterialet som jag ställer ut på Konstfacks vårutställning 2022 är ett exempel på hur detta förhållningssätt skulle kunna användas i min framtida arkitekturpraktik.