21–27 maj Master- & lärarstudenter

Oskar Nilsson

Sverige, f. 1989
+46738075712
Utställning: 21-27 maj


Observations of a window frame

Fönstret är ett komplext byggnadselement. Dess placering och format skapar tillsammans med beståndsdelarna det interiöra ljusets karaktär. Konturer, materialitet och färg påverkar hur ljuset leds in och hur kontrasterna mellan ljus och skugga upplevs.

Det som historiskt sett varit ett noga avvägt beslut kring delarnas utformning är idag många gånger reducerat till en förutbestämd standard. Med fokus på fönsterbågen — det ramverk som håller glaset på plats — vill mitt examensarbete uppmärksamma delens betydelse för fönstret som helhet.