21–27 maj Master & Bildlärare
Master

Rumslig gestaltningOm Rumslig gestaltning

Rummet är grundelementet för utformningen av interiörer, scenografi, atmosfär, möbler och material-/rumsliga processer. Utöver det rumsliga perspektivet är den gemensamma nämnaren för projekten som presenteras aktivt utforskande och ett förtroende för denna process.

Att arbeta rumsligt innebär att projektet relateras till en rumslig kontext. Även om detta rum är imaginärt måste vi fastställa parametrar och skapa ett ramverk för att definiera denna rumsliga kontext. Ett rum kan betraktas som något abstrakt och något som är neutralt, men i själva verket finns det inga neutrala rum eftersom det alltid finns ett maktförhållande mellan två enheter som bestämmer vem som äger tillträde. När rummet betraktas ur ett maktperspektiv talar vi om ett ”territorium” (Mattias Kärrholm, Arkitekturens Territorialitet). Det territoriella perspektivet är viktigt för att göra oss medvetna om de osynliga strukturerna omkring oss. Vi, precis som du, är övertygade om att nya perspektiv på befintliga rum och förändring av befintliga rum skulle kunna vara ett verktyg för samhällsförbättring. Årets Vårutställning utgör det första steget för examensstudenterna i Rumslig gestaltning på deras spännande resa mot det okända.

Martin Ku och Reyhaneh Mirjahani, CuratorLab

Om Rumslig gestaltning

Rummet är grundelementet för utformningen av interiörer, scenografi, atmosfär, möbler och material-/rumsliga processer. Utöver det rumsliga perspektivet är den gemensamma nämnaren för projekten som presenteras aktivt utforskande och ett förtroende för denna process.

Att arbeta rumsligt innebär att projektet relateras till en rumslig kontext. Även om detta rum är imaginärt måste vi fastställa parametrar och skapa ett ramverk för att definiera denna rumsliga kontext. Ett rum kan betraktas som något abstrakt och något som är neutralt, men i själva verket finns det inga neutrala rum eftersom det alltid finns ett maktförhållande mellan två enheter som bestämmer vem som äger tillträde. När rummet betraktas ur ett maktperspektiv talar vi om ett ”territorium” (Mattias Kärrholm, Arkitekturens Territorialitet). Det territoriella perspektivet är viktigt för att göra oss medvetna om de osynliga strukturerna omkring oss. Vi, precis som du, är övertygade om att nya perspektiv på befintliga rum och förändring av befintliga rum skulle kunna vara ett verktyg för samhällsförbättring. Årets Vårutställning utgör det första steget för examensstudenterna i Rumslig gestaltning på deras spännande resa mot det okända.

Martin Ku och Reyhaneh Mirjahani, CuratorLab