21–27 maj Master- & lärarstudenter

Ulrika Ohlgren

Sverige, f. 1989
+46739307873
Utställning: 21-27 maj


Arkitektur av resonans – Stödfunktioner för gemenskaper

Mitt examensarbete är ett samarbete med den ideella organisationen Gränslösa Röster. En kör och ett integrationsprojekt baserat i Stockholm som startade under kriget i Syrien 2015.

Hur ser en rumsligt stödjande akt för en mångfaldskör ut?

Ordet resonans kommer från latin och betyder ”genljuda”, att ljuda ut tillsammans. Det innebär hur det immateriella ljudet studsar tillbaka och hur ljudet möter såväl materialen som omger det, som det möter kropparna i rummet.

Arkitektur av resonans är en kroppslig och rumslig undersökning av sätt att vokalisera de poetiska och de politiska aspekterna av ett rum, genom att utveckla en stödstruktur för Gränslösa Röster. Lager av berättelser vecklas ut när ett vikbart, rörligt skåp expanderar. Med en strävan att tillsammans övervinna språkbarriärer och bekämpa ensamhet, genom en metod som lämnar ett öppet slut och som vill resonera i det oändliga.

Med hängivenhet, tid, närvaro och en stor nyfikenhet för varandra kan vi alla blomma.

Graphic notation drawings, Workshop with Voices without Borders