21–27 maj Master- & lärarstudenter

Elina Justusson Lahti

Sverige, f. 1988
0046732110969
Utställning: 21-27 maj


Festplats — spårgenererande och medskapande processer i stadsplanering

Stadsdelen Gottsunda i södra Uppsala är en del av miljonprogrammet som byggdes på 1960- och 70-talet. Nu ska stadsdelen byggas ut och byggas om, och frågor om deltagande och historisk förståelse är centrala för utvecklingen. Bakom centrum ligger Musikparken, en park som snart ska renoveras.

På en originalritning av parken från 1977 finns ordet festplats skrivet, en plats som historiskt använts för umgänge, nöje och rekreation. Vilka temporära aktiviteter kan platsen ge utrymme för i dag och i framtiden? Genom undersökande metoder har platsen och stadsplaneringsprocessen fått tillägg med intentionen att gestalta gamla och generera nya spår.

I ett utforskande av medskaparprocesser tillsammans med den lokala gruppen Tjejsnack och Uppsala kommun, fokuserar mitt examensarbete på ett vidgade av arkitektens roll som relationell och gestaltande samordnare.