21–27 maj Master- & lärarstudenter

Martín Inostroza

Sverige, f. 1987
+46762062994
Utställning: 21-27 maj


Staden, skogen och det som är där emellan

Det handlar om geometri. Hur något ser ut och är format, hur mycket det väger och var det är placerat. Men också vad det är för material och hur det känns och upplevs. För mitt examensarbete har jag valt att undersöka materialet salt.

Min uppfattning är att salt som material kan fläta ihop relationerna mellan stad, skog och det som finns däremellan. Det vill säga; människan, naturen och djuren. Alla har en relation till salt. Salt behövs för att annars kan vi inte existera; vi behöver varandra för att annars kan vi inte överleva. Salt är föränderligt; det löser upp sig när det blir blött och det kristalliserar sig när det torkar.
Mitt arbete handlar om att ta vara på saltets egenskaper för att skapa ornament som talar till både människor och djur. Ett kommunikativt objekt som formas av interaktionen mellan människa, djur och natur.

När regn och vind kommer i kontakt med saltstenen så påbörjas en process där saltet sakta rör sig ned över furubiten. Djuren söker sig till saltstenen och med hjälp av deras tungor avlägsnas saltet från stenen; en skulptural form tar sig uttryck.

I mitt arbete vill jag skapa förutsättningar för en djur-inkluderande formgivning där saltets förmåga att förändras, används i ett gestaltande syfte. Placeringen av de grupperade saltstensobjekten avser att fånga människors uppmärksamhet. Då kristallerna från saltet reflekterar ljus skapas en illusion av en flytande ö.