21–27 maj Master- & lärarstudenter

Ernst Regnström Larsson

Sverige, f. 1992
0046707957794
Utställning: 21-27 maj


Recreating Nature

Mitt examensarbete är ett utforskande av den mänskliga relationen med och upplevelsen av material/materialitet. Materialet som valts för denna undersökning är sten, närmare bestämt granit från den svenska västkusten. Från min forskning om dess egenskaper och kärnvärden har jag försökt översätta materialet granit genom olika digitala metoder och medier. 3D-skanningsappen Trnio har varit min största tillgång i översättningen och skapandet av en ny form och materialitet.

Mitt mål är att skapa en ny kvalitet i granit som inte kan skapas av sig själv i dess naturliga livsmiljö, naturen. Jag vill att detta ska skapas digitalt men tolkas som en egenskap fri från mänsklig tolkning och förutfattade meningar.