21–27 maj Master- & lärarstudenter

Jenny Zackrisson Andersson

Sverige, f. 1993
+46707837242
Utställning: 21-27 maj


Revealing objects

Genom översättningar och transformationer syftar mitt examensarbete till att utforska vad som gör något, ett objekt eller rum, laddat. Den kvalitet som jag söker efter är det som kan aktivera en känsla av igenkänning hos betraktaren och som stannar kvar i tanken och inverkar på minnet eller medvetandet.

Ett sätt som mitt projekt utforskar det här på är genom att undersöka sambandet mellan det abstrakta och det figurativa, samt den kroppsliga kopplingen till omgivningen. Med utgångspunkt i föremål från både vardagliga sammanhang och konstverk, diskuterar projektet en närvaro och en laddning som dessa objekt uttrycker. Kroppen manifesterad i sin frånvaro.
revealing objects


revealing objects, Foto: Ekaterina Lukoshkova


revealing objects


revealing objects, Foto: Ekaterina Lukoshkova


revealing objects, Foto: Ekaterina Lukoshkova