21–27 maj Master- & lärarstudenter

William Wikström

Sverige, f. 1995
+46706989906
Utställning: 21-27 maj


Minnen av rum

Arkiv består av fragment av liv och bitar av tid, minnen som är prydligt organiserade. De är aldrig kompletta och kan aldrig helt återställas, men förhoppningsvis kan de skapa en plats för diskussion.

I den byggda miljön finns rum av olika beständighet, dokumenterade på olika sätt och i varierande utsträckning — en del av dem försvinner helt. I mitt examensarbete initierar jag ett arkiv för dessa försvunna rum.


Jag efterliknar en detektivs arbetssätt i undersökandet efter bevismaterial för dessa platser. Bevisen stärker deras bleknande existens, men inget arkiv kommer helt kunna återställa dem.
Model Scale 1:5, Foto: Ekaterina Lukoshkova


Model Scale 1:5, Foto: Ekaterina Lukoshkova


Model Scale 1:5, Foto: Ekaterina Lukoshkova


Model Scale 1:5, Foto: Ekaterina Lukoshkova


Foto: Ekaterina Lukoshkova