21–27 maj Master- & lärarstudenter

Nils Ställborn

Sverige, f. 1980
+46704897325
Utställning: 21-27 maj


Endogenic Production, Subjective Strategies, and Bodily Involvement

Ordet endogen betyder växande eller framskridande inifrån. Det används vanligtvis för att beskriva processen för tektonisk rörelse och jordskorpans bildning som är orsakad av magmatiska strömmar. Min designstrategi bygger på en metaforisk utforskning av den geologiska termen “endogena processer”.

Mitt examensarbete utforskar mjuka formbärande strukturer, textila kroppar och kontrasterande relationer, liksom hierarkier i levnadsmiljön. Jag utforskar förhållandet mellan interiöra kroppar och rumsliga ramar. Jag vill lyfta vikten av subjektets plats inom ramen för de rektangulära utrymmen som delar upp insidan av de flesta byggnader. Det handlar om mjuka strukturer, draperingar och det rektangulära rummets ram, av möbler som utgör en koppling och ett fysiskt engagemang mellan kropp och rum.