21–27 maj Master- & lärarstudenter

Sofia Priftis

Sverige, f. 1984
+46737080561
Utställning: 21-27 maj


Dröminstitutet

Maskinerna som skulle frigöra oss från arbete fick oss bara att trappa upp det.
Vi är för trötta för att tänka oss ur vår situation.
Vi måste vila för att kunna vakna upp, sova för att kunna drömma.
Drömma upp* nya möjligheter för att kunna förändra vårt tempo och vårt samhälle.
Vi måste dela drömmarna för att de ska fastna i det kollektiva medvetandet, för att drömmarna ska bli verkliga.

Detta examensarbete handlar om kollektivt drömmande och om vila i publika rum.
Projektet tar avstamp i vår moderna köttarkultur.** Vi mötte maskinernas tempo, och vi blev mer maskinlika själva.

Dröminstitutet uppmanar till vila genom poetiska interventioner och utmanar sättet vi relaterar till varandra. Kan tuppluren locka oss ut ur hamsterhjulet och förändra vårt sätt att leva?

*Drömma upp: Uppstå genom en dröm, och därefter börja existera.
**Köttarkultur: En kultur av på prestationsbaserad självkänsla, bland annat kännetecknad av arbetsnarkomani.