Sverige, f. 1993
+46732514531
Utställning: 21-27 maj


Digiteriors and the emotional being

Hela tiden och livet ut infiltreras våra kroppar och sinnen av känslor av olika slag och i olika nivåer av intensitet. Känslor påverkar vårt beteende och uppfattning, våra förmågor och behov. Moderna interiörer är dock konstanta på ett sätt som inte reflekterar eller möter dessa variationer av känslor.

Behovet av interiörförändring växer eftersom vi lever i en tid och på en plats där vi onekligen måste leva mer stationära liv. Samtidigt är det just vårt behov av variation som har lett oss till den här situationen. Kanske är inte lösningen att sluta förändra våra omgivningar, utan att ändra processerna med vilka vi gör dessa förändringar.

Genom AR-teknologi utforskar mitt examensarbete potentialen av att introducera digitalt flexibla lager till våra analogt statiska interiörer. Konceptet Digiteriors spekulerar kring hållbara och alternativa sätt att influera interiörer, men även sätt att rumsligt uttrycka och uppleva våra känslor.