21–27 maj Master- & lärarstudenter

Cornelia Hasselrot

Sverige, f. 1993
Utställning: 21-27 maj


Hope of the remains

I mitt examensarbete, Hope of the remains, berörs urban utveckling med rumslig gestaltning och området Lövholmen används som utgångspunkt. Hur kan befintliga fastigheter och de kulturarv som finns på platsen bevaras?

Lövholmen bär på industrihistoria, men har också konst och design som tongivande identiteter. Hur kan det offentliga rummet bevaras på Lövholmen som ett framtida bostadsområde? Det här projektet utforskar inredningsarkitektens roll och ansvar i stadsutveckling.

I projektet utvecklas ett koncept och idé för en framtid för industriella fastigheter som i dag står tomma, med utgångspunkt i fastigheten Nitrolack ritad av arkitekterna Nils Tesch och Lars Magnus Giertz för AB Wilh. Beckers färgfabrik, byggd 1943-1944. Hur skulle ett bevarande av fastigheten kunna se ut med nya funktioner i relation till vår samtid? Projektet undersöker nesting som fenomen och dess betydelse i den här typen av stora rumsligheter som innehar kvalitéer och utmaningar. Hur kan färg och form, samt massa och tomrum ta form?
Visualisation


Parallel projection


Materials and colors


Drawings


model


Cornelia by the table, Foto: Johan Tunebjer


Table, Foto: Johan Tunebjer