21–27 maj Master- & lärarstudenter

Matilda Frid

Sverige, f. 1984
+46723043737
Utställning: 21-27 maj


Salty Corpus

Jag skapar objekt av havssalt och rosa saltsten. Jag samarbetar med hästar och försöker undvika att kontrollera resultatet för mycket. Jag hugger, gjuter och samlar saltstenar. De ständigt föränderliga egenskaperna hos saltet som material, dess förgänglighet, fungerar som en metafor för livet och döden.
Med gjutning som metod tas objekten vidare, får form i andra, mer eller mindre beständiga material, och deras innebörd förskjuts ytterligare. Genom den här materialundersökningen vill jag väcka frågor om hur vi vanligen interagerar med objekt, och vår roll som människa i relation till andra djur.
Rester


Lillens sten och tomrummet


Sorgearbete


Rosies sten


Emaljerade kopparstenar