21–27 maj Master- & lärarstudenter

Alma WinklerTAKE MY LIFE

Jag känner vanmakt över att ögonblick som jag värdesätter, försvinner i samma ögonblick som de uppstår. Som när jag kände på det håriga lilla huvudet som försökte tränga sig ut mellan mina ben.

Take my life utforskar moderskapet, dess existentiella frågeställningar och de komplexa och motstridiga känslor som uppstår ur erfarenheten av att ge liv och att hålla vid liv. Det handlar om att förvandlas från en existens, till att bli två, för att sedan separeras till enskilda individer i en efterlängtad, men smärtsam frigörelse som fortsätter livet ut, samt våra djupa önskningar att bli älskade och att älska villkorslöst, och sorgen som uppstår däremellan.

Genom att bearbeta minnen med kropp och sinne upplever jag dem igen och utforskar ämnet intuitivt. Detta gestaltas i en installation med textila skulpturer och performativa undersökningar.