21–27 maj Master- & lärarstudenter

Jetty SporkenThe Ungrievables

The Ungrievables undersöker behandlingen av handelsdjur. Designen har sitt ursprung i definitionen av plankton som en ”mångsidig samling av organismer som inte av egen kraft kan färdas mot en ström”. Inom denna definition hittade jag en metafor för djur som föds upp i fångenskap, där de inte har någon handlingsfrihet, och som de aldrig kan fly ifrån.

Det levande väsendet presenteras i en idyllisk värld, en som passar deras kroppar och liv, och i en dystopisk värld, utan tröst eller hopp. Jag använder sammanställningen för att belysa kamperna som handelsdjuren står inför, kamper som ofta sker i det fördolda.

Jag presenterar den levande varelsens erfarenheter och begränsningar med icke-bokstavliga men begripliga situationer. På så sätt blir det specifika universellt. Det levande väsendet utan plats blir en representant för alla dem som inte styr över sina egna liv. De representerar alla dem som inte räknas som liv alls, de som ingen sörjer.